Planter

   

Fra Villmark

Revisjon per 10. aug 2009 kl. 04:10 av Admin (Diskusjon | bidrag)
(diff) ? Eldre versjon | Nåværende versjon (diff) | Nyere versjon ? (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Planter (latin: Plantae) er eukaryote organismer eller «vekster» som ved hjelp av sollys driver fotosyntese, og som har spesielle celleorganeller, eller plastider kalt kloroplaster. Planter med primære kloroplaster omfatter følgende tre grupper:

  • Blåalger eller glaukofytter (Glaucocystophyta)
  • Rødalger (Rhodophyta)
  • Grønne planter som inkluderer grønnalger (Viridiplantae)

Blåalger må ikke forveksles med det som tidligere kaltes blågrønnalger (cyanobakterier).

Plantenes definisjon og taksonomi

I botanikken er begrepet «planter» nokså flertydig. Flere definisjoner har vært i bruk gjennom tidene, som varierte i hvorvidt alger, bakterier eller sopp ble inkludert. Den følgende oversikten gjengir de mest vanlige mulighetene i synkende rekkefølge (dvs. at den første definisjonen resulterer i det videste plantebegrepet osv.).

«Planter» har blitt brukt for å betegne:

  1. alle livsformer som ikke er dyr (dette inkluderer både alger, bakterier og sopp);
  2. alle organismer unntatt dyr og sopp (dette inkluderer alger og bakterier);
  3. landplanter og samtlige eukaryote alger;
  4. landplanter og de eukaryote algene som bærer primære kloroplaster;
  5. landplanter samt grønnalger (=Chloriobonta);
  6. kun landplantene (=Embryophyta).

Ingen av definisjonene er allment anerkjent, og det vitenskapelige navnet Plantae har blitt brukt forå alle disse seks gruppene. Det er imidlertid kun de tre siste - landplanter, grønnalgerog eukaryote alger - som er naturlige grupper. De tre første - bakterier, prokaryote alger og sopp - er kunstige samlebegreper.

Dessuten har de to siste gruppene alternative vitenskapelige navn, som man heller bør bruke for å unngå misforståelser. For tiden bruker man oftest det vitenskapelige navnet Plantae på planter med primære kloroplaster.

Personlige verktøy