Øgle

   

Fra Villmark

(Omdirigert fra Øgler)
Gå til: navigasjon, søk
Øgler
Vitenskapelig navn: «Lacertilia»
I den tradisjonelle systematikken har Øgler vært (eller er) i bruk som en kunstig samlebetegnelse for de følgende gruppene:
 • agamer
 • belteøgler
 • blindøgler
 • firfisler
 • gekkoer
 • giftøgler
 • Gymnophthalmidae
 • kameleoner
 • iguaner
 • nattøgler
 • [ormeøgler)
 • skinker
 • stålormer
 • tejuer
 • varaner
 • Xenosauridae
Sammen med slanger utgjør øgle skjellkrypdyr.

Øgler kan i utgangspunktet betegne krypdyr som har ben og som ikke er skilpadder eller krokodiller. Begrepet kan imidlertid defineres på flere måter. Den mest vanlige definisjonen for øgler har vært at gruppen består av alle skjellkrypdyr med unntak av slangene. I videre forstand, spesielt i hverdagsspråket, brukes øgler også om flere andre krypdyr, slik som broøgler, dinosaurer, fiskeøgler og svaneøgler, og av noen også om krokodiller. På grunn av denne flertydigheten, og fordi samtlige mulige definisjoner resulterer i kunstige grupper, unngår dagens systematikere å bruke begrepet øgler om noen klassifikasjonsmessig gruppe av krypdyr.

Gruppen øgler som en del av skjellkrypdyr gikk tidligere under det vitenskapelige navnet «Lacertilia» eller «Sauria». Man finner også at ormeøgler blir ekskludert, uten at gruppen blir mindre kunstig av den grunn. Grunnen til at disse gruppene er kunstige, er at varaner er nærmere beslektet med slanger enn med andre øgler, mens blindøgler er nærmere beslektet med ormeøgler enn med andre øgler.

Defineres øgler på denne måten, har de femtåede, oftest ganske korte lemmer, som likevel noen ganger er helt redusert, slik man ser hos for eksempel stålormen. De har som regel langstrakt kropp og lang hale. Kroppen er dekket med hornaktige skjell.

Personlige verktøy