Ferskvann

   

Fra Villmark

Gå til: navigasjon, søk

Ædda-Bædda: Du har kommet til Ferskvann.
Dette er en av flere betydninger.
Men du leter kanskje etter noe annet som handler om Vann.

Ferskvann er vann med bare et minimalt innhold av oppløste salter, spesielt natriumklorid, til forskjell fra saltvann og brakkvann. Alt ferskvann har opphavelig vært nedbør av vanndamp i atmosfæren. Vannet når innsjøer, elver og grunnvannsmagasin direkte eller etter smelting av snø og is.

Tilgang på ferskvann er vitalt for mange arters overlevelse, spesielt i ørkenområder.

Selv på et skip eller en øy kan det være vannmangel, noe som betyr mangel på ferskvann.

For fisker har det mye å si hvor mye oppløst natriumklorid det er i vannet de lever i. De fleste dyr kan ikke leve i både fersk- og saltvann, men enkelte arter veksler mellom de to. Saltvannsfisk har tilgang på en overflod av salt, og forsøker å få så mye salt ut av kroppen som mulig, samtidig som de må beholde vannet. Ferskvannsfisk gjør det motsatte, for de har for mye vann i forhold til salt i kroppen.


Se også

Personlige verktøy