Villmark:Brukersider

   

Fra Villmark

Gå til: navigasjon, søk
Snarvei:
V:BS

Dette er et sett med anbefalte retningslinjer for brukersider. Rediger gjerne, men dersom du gjør store endringer bør de forklares eller tas opp på forhånd på diskusjonssiden.


Brukersider på Villmark er sider i navnerommene Bruker: og Brukerdiskusjon:, hvor registrerte bidragsytere bl.a. har mulighet til å presentere seg selv. Sidene kan også brukes som arbeidsredskap ved at man legger inn lenker til artikler man arbeider med, eller eksterne lenker til kilder man bruker.

Brukersider omfatter sidenavn på følgende form:

Bruker:Eksempel
Brukerdiskusjon:Eksempel
Bruker:Eksempel/Sandkasse eller med andre titler etter skråstreken
Dine sider:
Din brukerside
Din brukerdiskusjon
Din sandkasse

Til sammen kalles dette noen ganger for «brukerrommet».

Brukersidene kan redigeres på samme måte som artikkelsider, men det er ikke de samme begrensninger for innholdet.


Innhold

Retningslinjer for brukernavn

Villmark bruker UTF8, og brukernavn på Villmark kan derfor inneholde praktisk talt alle mulige tegn, inkludert mellomrom og tegn i ikke-latinske alfabeter. Det er ikke tillatt å bruke navnet på kjente nålevende personer (f.eks. George W. Bush) eller kjente historiske personer.

Det er videre ikke tillatt å ha brukernavn som viser til politisk ståsted, seksuell orientering e.l., eller som på en eller annen måte kan oppfattes som støtende (f.eks. gjennom bruk av bannord eller seksuelle begreper), eller som inneholder reklame.

Brukernavn som bare består av en lang streng tilsynelatende tilfeldige tegn, f.eks. «kjkasdnvcsd», bør også unngås. Brukernavn som minner om IP-adresser skal heller ikke brukes, da dette gjør at andre brukere vil ta deg for en som ikke er registrert.

Brukernavn som antyder at du har spesielle rettigheter, som for eksempel et navn som inneholder «administrator», er heller ikke tillatt.

Brukernavn som oppfattes som upassende kan bli blokkert. Brukeren vil evt. få beskjed om å velge et annet navn. En byråkrat vil hjelpe til med dette.

Et annet problem kan være at brukernavnet ligner for mye på et allerede eksisterende brukernavn, da dette kan skape forvirring hos andre brukere. Det kan for eksempel være vanskelig for andre å skille brukerne «Go'Jenta» og «GodJenta», noe som gjør at den av de to som registrerte seg sist vil bli bedt om å finne seg et nytt brukernavn.

Brukernavn er personlige og skal brukes av bare en person. Felleskontoer eller kontoer som kan virke som felleskontoer (f.eks. firmanavn) er derfor uønsket.

Dersom man er utilfreds med valget av brukernavn, kan brukernavnet endres av byråkrater. Ens tidligere redigeringer vil da fremdeles være knyttet til brukernavnet.

Hva kan man legge inn?

Du kan legge inn omtrent hva som helst på brukersidene dine. Det er ikke noe krav om objektivitet, at det skal være encyklopedisk eller at stilmanualene skal følges. Innholdet bør likevel ha tilknytning til deg som wikipedianer og arbeidet ditt på Villmark.

Husk at brukersiden er en av måtene andre brukere blir kjent med deg på; tenk over hvilket bilde du ønsker å gi av deg selv. Det er mulig å fortsette å være anonym selv om du oppretter brukersider; for eksempel kan du si litt om deg selv, f.eks. din utdannelse og dine interesser uten å avsløre for mye om deg selv.

Hva kan man ikke legge inn?

Begrensningene er:

  • Ikke personhets eller uthenging av andre
  • Ingen brudd på opphavsrett
  • Ingen oppfordringer til å begå lovbrudd eller innhold som er forbudt etter norsk eller amerikansk lov

Det bør heller ikke legges inn for mye som ikke er tilknyttet arbeidet ditt på Villmark. Reklamelignende brukersider er ikke tillatt og vil bli slettet.

Ikke rør brukersiden min!

Brukersider er som andre artikler lisensiert under GNU fri dokumentasjonslisens, og det er i utgangspunktet tillatt å redigere andres brukersider. Det er imidlertid en sterkt etablert praksis at de enkelte brukere råder over innholdet i og utformingen av sine brukersider, som andre ikke har noe med å endre på. Man bør derfor ha gode grunner for å redigere andres brukersider.

I noen tilfeller, som nevnt nedenfor, kan man gjøre endringer hos andre. Først bør man gjerne forsøke å få brukeren selv til å gjøre den aktuelle endringen, ved å ta kontakt på brukerens diskusjonsside. Hvis man likevel går inn og endrer, bør man samtidig gi beskjed på brukerdiskusjonssiden, eller gi en grundig forklaring i redigeringssammendraget, dvs. feltet «Beskrivelse» nedenfor redigeringsfeltet.

  • Reparasjon etter hærverk og feilredigering.
  • Fjerning av kategorier som siden ikke skal ligge i
  • Innlegging av Kategori:Administratorer på de som er utnevnt til administrator
  • Tildeling av mur-anker, stjerne i margen og lignende utmerkelser. (Noen foretrekker å ha disse på brukersiden, andre på diskusjonssiden.)
  • Fjerning av brudd på opphavsretten
  • Fjerning av tekst eller bilder som åpenbart er brudd på regelverket, som personhets eller oppfordring til lovbrudd
  • Wikisamfunnet kan pålegge en bruker å endre en side som blir ansett som upassende. Slike tilfeller kan diskuteres på f.eks. Tinget.

Sletting av brukersider

Man kan be om å få slettet sider i eget brukerrom ved å plassere merkelappen {{hurtigsletting}} på siden. Det bør gis en passende forklaring sammen med merkelappen.

Dersom en brukerside har vært utsatt for omfattende hærverk eller redigeringskrig, kan det være nødvendig å beholde sidehistorikken som dokumentasjon. Innholdet kan fjernes, og man kan be om at siden blir beskyttet mot videre redigering.

Hvis en side ble opprettet i et annet navnerom og deretter flyttet til brukerrommet, kan man ikke uten videre få den slettet. I tillegg til merkelappen {{sletting}} på selve siden må man da nevne siden på Villmark:Sletting og argumentere for at den skal slettes.

Beskyttelse av brukersider

Hvis noen av ens egne brukersider har vært utsatt for hærverk eller redigeringskrig, og de ikke allerede er blitt beskyttet, kan man be om å få dem beskyttet ved å kontakte en administrator. Som oftest er det imidlertid administratorers brukersider som utsettes for hærverk, og disse kan beskytte sine egne og hverandres sider. Administratorer kan fortsette å redigere egne sider selv om de er beskyttet.

Brukersider kan også beskyttes hvis eieren gjentatte ganger har lagt inn kopibeskyttet materiale der eller andre brudd på begrensningene ovenfor, og det ikke er hensiktsmessig å blokkere brukeren.

Beskyttelse av brukersider bør være kortvarige tiltak mot forstyrrende virksomhet, og bør oppheves så snart det er praktisk mulig.


Brukersider som bare inneholder tekniske spesifikasjoner eller programkode, f.eks. robotinstrukser eller javascript, som kan gjøre betydelig skade om de endres av uinnvidde, kan beskyttes uten nærmere begrunnelse og uten tidsbegrensning.

Personlige verktøy