Villmark:Ukens artikkel/2010

   

Fra Villmark

Revisjon per 14. aug 2009 kl. 18:12 av Admin (Diskusjon | bidrag)
(diff) ? Eldre versjon | Nåværende versjon (diff) | Nyere versjon ? (diff)
Gå til: navigasjon, søk
Ukens artikkel-arkiv for 2009 · 2010
Oppdater siden

Uke 1, 2010

Bål, Bålus varmus

Et Bål lager du av fyrstikker. Om du samler litt brennbart materiale og setter fyr på det, kalles det et bål. Det er viktig å være forsiktig, ellers kan det lett utvikle seg til en skogbrann.

Les mer..

Uke 2, 2010

Sandjegere, Cicindelinae

Sandjegere (Cicindelinae) er en delgruppe av løpebillene (Carabidae). De er vanligvis livlig fargede, svært raske biller. Munnskjoldet er bredere enn avstanden mellom antennene, dette skiller denne gruppen fra resten av løpebillene.

Les mer..

Uke 3, 2010

Lemen, Lemmus lemmus

Lemen (Lemmus lemmus), også kalt lomhund, tilhører gnagerne og hører hjemme i hamsterfamilien. Den er mest vanlig i fjellstrøk, men finnes i noen grad også i lavlandet, spesielt i nord. Lemen utgjør også en svært viktig næringskilde for fjellrev og diverse rovfuglarter. Blant folk flest er lemen kjent som en evig hardhaus og en skikkelig hissigpropp.

Les mer..

Uke 4, 2010

Øyenstikkere, Odonata

Øyenstikkere er en delgruppe av insektene. De fullvoksne (imago) er de reneste flygekunstnere og lever som rovdyr av mindre insekter som de fanger i luften. Larvene lever i vann som rovdyr på andre mindre vannlevende dyr. Av de 5 000 beskrevne artene i verden, forekommer 48 i Norge, fordelt på 9 familier.

Les mer..

Uke 5, 2010

Stamme, Stammus treus

Den delen av et tre som tilsvarer kroppen kalles en stamme.

Alle trær har en stamme. Dette har de for at de skal rekke opp til kronen (hodet). I stammen bor det masse dyr og insekter, for eksempel barkebiller.


Les mer..

Uke 6, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 6, 2010

Uke 7, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 7, 2010

Uke 8, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 8, 2010

Uke 9, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 9, 2010

Uke 10, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 10, 2010

Uke 11, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 11, 2010

Uke 12, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 12, 2010

Uke 13, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 13, 2010

Uke 14, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 14, 2010

Uke 15, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 15, 2010

Uke 16, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 16, 2010

Uke 17, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 17, 2010

Uke 18, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 18, 2010

Uke 19, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 19, 2010

Uke 20, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 20, 2010

Uke 21, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 21, 2010

Uke 22, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 22, 2010

Uke 23, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 23, 2010

Uke 24, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 24, 2010

Uke 25, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 25, 2010

Uke 26, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 26, 2010

Uke 27, 2010

Villmark:Ukens artikkel/Uke 27, 2010

Uke 28, 2010

To bamser som leker bamseleken

En bamse er nesten det samme som en bjørn, bare at den er mer leken.

Les mer..

Uke 29, 2010

Klatrestativ

Akkurat som giraffen kan ikke sebraen fly. De liker heller ikke å klatre i trær, derfor er det greit å ha et klatrestativ.

Les mer..

Uke 30, 2010

Aitor JungleKing II er det som vanligvis kalles en survival kniv

En kniv er uunnværlig når man ferdes ute i naturen. Den kan brukes til å spikke ved (til et bål), til å skjære opp mat, fisk og hermetikk, eller til å rense neglene med. Noen skjærer seg på den, men det er den ikke beregnet til..

Det finnes mange typer kniver. Noen er praktiske, og andre er til pynt.

Les mer..

Uke 31, 2010

Mennesker

Mennesker Homo sapiens (av latin: «tenkende menneske») er en art tobeinte (menneskeaper). Sammenlignet med andre levende organismer på jorden har mennesket en høyt utviklet hjerne som er i stand til abstrakt tenkning, språk og selvinnsikt (bevissthet). Denne mentale kapasiteten, kombinert med en oppreist kroppsholdning som frigjør dets øvre lemmer slik at det kan manipulere gjenstander, har gjort mennesket i stand til å bruke verktøy i større grad enn noen annen kjent dyreart.

Les mer..

Uke 32, 2010

Kvinne i farta

Kvinner er det motsatte av menn. Det meste angående disse to kjønnene er motsatt av hverandre. Dette kan illustreres med følgende gjenfortelling.

Les mer..

Uke 33, 2010

Mann i arbeid

Menn er det motsatte av kvinner. Det meste angående disse to kjønnene er motsatt av hverandre. Dette kan illustreres med følgende gjenfortelling.

Les mer..

Uke 34, 2010

Flaggermus

Flaggermus (Chiroptera) er en orden som består av forholdsvis små, flyvende pattedyr. Dette er de eneste pattedyrene som kan fly aktivt ved å slå med vingene ved hjelp av muskelkraft. Flere andre pattedyr kan glidefly, men ikke fly i egentlig forstand.

Det er beskrevet omkring 950 arter med flaggermus, men man regner med at det finnes omkring 1100.

Flaggermus har et meget karrakteristisk utseende, og det er sjelden fare for forveksling med andre dyr. Til gjengjeld er mange av artene særdeles like, og artsbestemmelse kan være svært vanskelig.

Les mer..

Uke 35, 2010

Piggsvin

Piggsvin eller pinnsvin er en familie av insektetende pattedyr som omfatter flere arter både i Europa, Asia og Afrika. I Norge finnes arten europeisk piggsvin, Erinaceus europaeus. Piggsvinet er totalfredet i Norge.

Størrelse: 25-40 cm. Vekt: 700-1600 g (Europeisk piggsvin). Farven er brunaktig, men hårene (piggene) er lysere ytterst.

Piggsvin har en lang og spiss snute og er sålegjengere, slik man også finner hos andre insektetere. De har en ganske rund kropp hvor hårene har form som store, spisse pigger. Hårene er hule og innsatt med keratin. Et voksent piggsvin har 5-7 000 pigger som er 20-25 mm lange. Piggene er ikke giftige. Føler dyrene seg truet, vil de rulle seg sammen til en ball, med hode og ben trukket inn under kroppen, og piggene stikkende ut som et forsvarsverk.

Les mer..

Uke 36, 2010

Vanlig ulv

Hundefamilien (Canidae), som også i et samlebegrep kalles hundedyr og gjerne reflekteres til som canider i vitenskaplig sammenheng, er en meget suksessrik og naturlig gruppe med rovdyr. Hundefamilien oppsto trolig som gruppe under eocen-epoken, for om lag 40 millioner år siden.

Hundedyrene deles ofte inn i de to distinkte delgruppene revelignende canider (Vulpini) og hundelignende canider (Canini), som tilsammen består av 13 slekter og 36 nålevende arter. I tillegg kommer cozumel-grårev, som nylig er oppdaget, men kan være utdødd og fortsatt ikke er beskrevet, og falklandsulv, som er utdødd. Falklandsulven er klassifisert i en egen slekt (den 14.) som døde ut sammen med arten.

Les mer..

Uke 37, 2010

Dryader

Nymfe Kvinnus Nymfus (av latin: «kvinnelig nymfe») er i gresk mytologi en kvinnelig naturånd (daimon). Nymfene ble tenkt som unge, vakre halvgudinner som streifet omkring i naturen under sang og dans. Ofte var de i følge med større gudommer som Artemis, Hermes og Dionysos, men også Pan og satyrene ble tiltrukket av dem. Nymfene ble dyrka i huler og ved kilder eller ved altere ute i det fri og var et mye brukt motiv i kunsten. De legemliggjorde naturens liv, beskytta vegetasjonen, sørga for buskapen og for menneskenes fruktbarhet.

Les mer..

Uke 38, 2010

Ulv

Gråulv, vanligvis kalt ulv er en av flere arter i hundeslekten, som tilhører hundefamilien. Arten er den mest vanlige ulvearten i verden og finnes over store deler av den nordlige halvkule.

I Norge refererer vi gjerne til både arter og underarter når vi sier ulv, varg, gråbein eller skrubb, men i virkeligheten er ulven i Norge kun en av mange underarter. Denne kalles vanlig ulv.

Les mer..

Uke 39, 2010

Du kan møte dem i skogen om sommeren.

Feer (Fedre Naturis) er en form for overnaturlige vesener fra folketroen.

De var visstnok i de eldste forestillinger en slags kvinner som bestemte en persons skjebne ved fødselen, kanskje noe lignende norner. Kanskje er det dette som det hentydes til i eventyret om Tornerose.

Les mer..

Uke 40, 2010

Ulv, Canis lupus

Ulver er en biologisk gruppe med mellomstore rovdyr som består av tre eller fire nære slektninger, som hver i sær er definert som en selvstendig art tilhørende i hundefamilien. De fire artene som kalles ulv er alle forplantningsdyktige på tvers av artsgrensene, så hvorvidt de faktisk er fire arter eller en art med fire underarter er fortsatt et omdiskutert tema. Det som kjennetegner ulver er at artene er fysisk større enn andre canider, borsett fra afrikansk villhund og asiatisk villhund. Et annet fellestrekk er at ulver danner sosiale flokker, noe som også gjelder for de to andre nevnte artene.

Les mer..

Uke 41, 2010

Mennesker

Mennesker Homo sapiens (av latin: «tenkende menneske») er en art tobeinte (menneskeaper). Sammenlignet med andre levende organismer på jorden har mennesket en høyt utviklet hjerne som er i stand til abstrakt tenkning, språk og selvinnsikt (bevissthet). Denne mentale kapasiteten, kombinert med en oppreist kroppsholdning som frigjør dets øvre lemmer slik at det kan manipulere gjenstander, har gjort mennesket i stand til å bruke verktøy i større grad enn noen annen kjent dyreart.

Uke 42, 2010

Kvinne i farta

Kvinner er det motsatte av menn. Det meste angående disse to kjønnene er motsatt av hverandre. Dette kan illustreres med følgende gjenfortelling.

Les mer..

Uke 43, 2010

Mann i arbeid

Menn er det motsatte av kvinner. Det meste angående disse to kjønnene er motsatt av hverandre. Dette kan illustreres med følgende gjenfortelling.

Les mer..

Uke 44, 2010

Ulv

Gråulv, vanligvis kalt ulv er en av flere arter i hundeslekten, som tilhører hundefamilien. Arten er den mest vanlige ulvearten i verden og finnes over store deler av den nordlige halvkule.

I Norge refererer vi gjerne til både arter og underarter når vi sier ulv, varg, gråbein eller skrubb, men i virkeligheten er ulven i Norge kun en av mange underarter. Denne kalles vanlig ulv.

Les mer..

Uke 45, 2010

Piggsvin

Piggsvin eller pinnsvin er en familie av insektetende pattedyr som omfatter flere arter både i Europa, Asia og Afrika. I Norge finnes arten europeisk piggsvin, Erinaceus europaeus. Piggsvinet er totalfredet i Norge.

Størrelse: 25-40 cm. Vekt: 700-1600 g (Europeisk piggsvin). Farven er brunaktig, men hårene (piggene) er lysere ytterst.

Piggsvin har en lang og spiss snute og er sålegjengere, slik man også finner hos andre insektetere. De har en ganske rund kropp hvor hårene har form som store, spisse pigger. Hårene er hule og innsatt med keratin. Et voksent piggsvin har 5-7 000 pigger som er 20-25 mm lange. Piggene er ikke giftige. Føler dyrene seg truet, vil de rulle seg sammen til en ball, med hode og ben trukket inn under kroppen, og piggene stikkende ut som et forsvarsverk.

Les mer..

Uke 46, 2010

Jerv, Gulo gulo

Jerv er det største medlemmet i mårdyrfamilien. Jerv finnes i spredte bestander sirkumpolart i nordlige fjellområder. Jerven har kraftig kroppsbygning og den kan bli 3,5 meter lang. Jerven har et stort hode med kraftige kjever, små øyne og ører. Den har sterke bein og klør for graving, svømming og løping. Den ser ikke veldig bra, men den har en godt utviklet luktesans.

Les mer..

Uke 47, 2010

Grevling, Meles meles

Grevling er et kraftig bygd mårdyr som er utbredt over hele Eurasia. Den norske bestanden er økende, og nordligste kjente hi er funnet i Mo i Rana. På Sørlandet, hvor den er mest tallrik, går den også under betegnelsen svintoks.

Les mer..

Uke 48, 2010

Ekorn, Sciurus vulgaris

Ekorn er en gnager i ekornfamilien, og er et trelevende dyr med stor hårete hale. Det er rødbrunt på oversiden, men blir om vinteren gråere, i visse områder helt grå. Undersiden er kremgul/hvit. Pelsen på ungdyr er svartbrun eller rødbrun. Variasjon i pelsfarge gjør at visse stammer er mørkere eller gråere. Dyret skifter pels to ganger i året. Vinterpelsen er tykkere og lengre. Håret på ørene blir også lengre. Fargeforskjellene melom sommer- og vinterpelsen er tydeligst lengst nord i utbredelsesområdet.

Les mer..

Uke 49, 2010

Snømus, Mustela nivalis

Snømus er et mårdyr og det desidert minste rovdyret i vår fauna. Levesett og utbredelse ligner mye på røyskattens, men snømusa er en god del mindre. Snømusa og røyskatten er i stand til å fange lemen under snøen, på grunn av deres kroppsfasong.

Les mer..

Uke 50, 2010

Ulv, Canis lupus

Ulver er en biologisk gruppe med mellomstore rovdyr som består av tre eller fire nære slektninger, som hver i sær er definert som en selvstendig art tilhørende i hundefamilien. De fire artene som kalles ulv er alle forplantningsdyktige på tvers av artsgrensene, så hvorvidt de faktisk er fire arter eller en art med fire underarter er fortsatt et omdiskutert tema. Det som kjennetegner ulver er at artene er fysisk større enn andre canider, borsett fra afrikansk villhund og asiatisk villhund. Et annet fellestrekk er at ulver danner sosiale flokker, noe som også gjelder for de to andre nevnte artene.

Les mer..

Uke 51, 2010

Vanlig ulv

Hundefamilien (Canidae), som også i et samlebegrep kalles hundedyr og gjerne reflekteres til som canider i vitenskaplig sammenheng, er en meget suksessrik og naturlig gruppe med rovdyr. Hundefamilien oppsto trolig som gruppe under eocen-epoken, for om lag 40 millioner år siden.

Hundedyrene deles ofte inn i de to distinkte delgruppene revelignende canider (Vulpini) og hundelignende canider (Canini), som tilsammen består av 13 slekter og 36 nålevende arter. I tillegg kommer cozumel-grårev, som nylig er oppdaget, men kan være utdødd og fortsatt ikke er beskrevet, og falklandsulv, som er utdødd. Falklandsulven er klassifisert i en egen slekt (den 14.) som døde ut sammen med arten.

Les mer..

Uke 52, 2010

To bamser som leker bamseleken

En bamse er nesten det samme som en bjørn, bare at den er mer leken.

Les mer..

Personlige verktøy